Tehn. not.

TEHNISKIE NOTEIKUMI AUTOMOBIĻIEM DALĪBAI ZIEMAS AUTOSPRINTA SACENSĪBĀS

„Garkalnes autotrases un Amici Auto ziemas kauss 2015”

1. Dažu terminu definīcijas.

NAV IEROBEŽOTS – attiecīgā daļa vai detaļa drīkst tikt jebkādi pārveidota vai nomainīta pret citu; pilnīga brīvība arī attiecībā pret attiecīgās vai attiecīgo detaļu materiālu, formu un skaitu. Iespējama arī šīs detaļas demontāža, ja tas nav pretrunā ar drošības nodrošināšanas noteikumiem.

Uz visām daļām vai darbībām uz kurām netiek attiecināts termins „nav ierobežots” , spēkā ir termins „sērijveida” vai arī „nav atļauts.”

SĒRIJVEIDA – daļa vai detaļa tādā veidā, kādā tā iebūvēta rūpnīcā – izgatavotājā, bez jebkādas mehāniskas, ķīmiskas, termiskās vai cita veida apstrādes.

2. Vispārējās prasības.

Sacensībās atļauts piedalīties ar vieglajām automašīnām, kas atbilst šo noteikumu prasībām. To detaļām, darbības principiem un novietojumam jāatbilst rūpnīcas izgatavotājas prasībām.

Nodiluma vai avārijas rezultātā nederīgas kļuvušās automobiļu detaļas var tikt nomainītas tikai pret analoga tipa attiecīgajam automobilim paredzētajām detaļām, ja šo Noteikumu attiecīgais pants neparedz citu iespēju.

3. Drošības prasības.

3.1. Drošības karkass.

Ieteicams automobiļa salonā iebūvēt drošības karkasu.

3.2. Sēdeklis.

Ieteicams izmantot sporta sēdekļus. Var izmantot stabili nostiprinātus ielas automobiļu standarta sēdekļus, obligāti ar pagalvi, kas balsta galvu. Sēdeklim jābūt piestiprinātam pie balstiem vismaz četros (4) punktos, arī pie virsbūves vismaz 4 punktos. Sēdeklim obligāti jābūt apgādātam ar galvas atbalstu tā, lai nebūtu iespējama vadītāja galvas iekļūšana starp galvas atbalstu un drošības karkasu, ja tāds ir uzstādīts. Ieteicams galvas balsta augšdaļu piestiprināt drošības karkasam.

3.3. Drošības jostas.

Ja automobilī ir iebūvēts drošības karkass, tad jābūt uzstādītām sporta tipa jostām. Drošības jostām jābūt vismaz vienai jostai pāri klēpim un divām plecu jostām ar kopējo centrālo slēdzi, ar vismaz trijiem stiprinājuma punktiem pie automobiļa virsbūves. Nav atļauts stiprināt jostas pie drošības karkasa. Aizliegtas pašu spēkiem šūtas drošības jostas. Stiprinājuma vietās pie virsbūves jābūt pastiprinājuma plāksnēm 10 x 10 cm un vismaz 3mm biezai. Plāksnēm jābūt piemetinātām pa perimetru pie virsbūves. Drīkst izmantot arī rūpnīcas paredzētās drošības jostu stiprinājuma vietas.

Ja automobilī nav iebūvēts drošības karkass, tad ieteicams lietot rūpnīcas izgatavotājas paredzētās sērijveida drošības jostas.

3.4. Sportista ekipējums.

Sportistam jābūt auto vai motosportam paredzētām ķiverēm. Ieteicami cimdi un kombinezons (der arī darba kombinezons). Nav ieteicami sintētiska materiāla treniņtērpi.

3.5. Ugunsdzēšamais aparāts.

Salonā, vadītājam viegli aizsniedzamā vietā, jābūt nostiprinātam ugunsdzēšamajam aparātam. Uz ugunsdzēšamā aparāta jābūt derīguma termiņa uzlīmei, vai pārbaudes uzlīmei.

3.6. Līdzbraucējs.

Automobilī sacensību laikā drīkst atrasties līdzbraucējs. Līdzbraucējam ķivere un siksnas ir obligātas. Aizmugures sēdeklī līdzbraucējs atrasties nedrīkst. Bērni un jaunieši līdz 16 gadu vecumam pasākumā drīkst piedalīties tikai vecāku klātbūtnē, ar notariāli apstiprinātu abu vecāku atļauju.

4. Virsbūve un aprīkojums.

4.1. Virsbūve.

Priekšējām durvīm jābūt slēdzamām, kas garantē durvju atvēršanu gan no ārpuses, gan no iekšpuses. Pakaļējās durvis drīkst aizmetināt vai aizkniedēt, ja tas netraucē piekļūt pie ugunsdzēšamā aparāta.

Aizliegts papildsvars. Tas tiks kontrolēts visā sacensību norises laikā. Par papildsvara, balasta atklāšanu – diskvalifikācija uz šo un iepriekšējo posmu.

4.2. Vilkšanas āķi.

Katrs automobilis obligāti jāapgādā ar vilkšanas āķi vai cilpu priekšā un aizmugurē. Āķim vai cilpai jābūt pietiekami izturīgiem, tas nedrīkst izvirzīties ārpus virsbūves kontūrām. Āķiem jābūt viegli atrodamiem.

4.3. Stikli.

Priekšējam stiklam obligāts ir darba kārtībā esošs logu tīrītājs.

Stikliem jābūt vai nu sērijveida, vai to vietā jāizmanto polikarbonāts (min. biezums 4mm).

Organiskais stikls aizliegts.

Stiklu vietā var izmantot režģi, kuram jānosedz visu stiklam paredzēto atveri. Režģa stieples minimālais diametrs 1 mm un režģa acu izmērs starp 10 x 10 mm un 25 x 20 mm. Ja izmanto logu režģus, tad braucējam un līdzbraucējam ir jābūt obligāti ķiverei ar aizsargstiklu vai aizsargbrillēm.

4.4. Stūres iekārta.

Stūres iekārta – sērijveida.
Stūres rats – nav ierobežots.
Stūres bloķēšanas iekārtu, aizdedzes slēdzi, drīkst demontēt.

4.5. Bremžu sistēma.

Bremžu sistēma – sērijveida, darba kārtībā. Atļauts atvienot un demontēt sērijveida bremžu regulatoru.

4.6. Dzesēšanas sistēma.

Dzesēšanas sistēma – nav ierobežots, bet, ja dzesēšanas caurules tiek laistas caur automobiļa salonu, tad tām jābūt ar aizsargekrānu, kas garantē vadītāja drošību cauruļu bojājumu gadījumā.

4.7. Degvielas tvertne.

Bākas ventilācijai jābūt izvadītai ārpus automobiļa.

Degvielas vadi var iet caur salonu, bet tiem jābūt no metāla un salonā bez savienojumiem vai arī tie ir no plastmasas vai gumijas tiem apkārt ir jābūt metāla ekrānam.

Degvielas vadiem jābūt pie grīdas stipri nostiprinātiem.

4.8. Akumulators (AKB)

AKB jābūt cieši nostiprinātam pie virsbūves oriģinālajā vietā vai arī bagāžas nodalījumā . Ja AKB atrodas bagāžas nodalījumā, tad tai apkārt ir jābūt hermētiskam, skābes izturīgam konteineram, un konteinera ventilācija ir jāizvada ārpus automobiļa virsbūves. Ja AKB atrodas bagāžas nodalījumā obligāts ir slēdzis, kuru izslēdzot tiek pārtraukta strāvas padeve visām ierīcēm. Šim slēdzim ir jābūt darbināmam gan no vadītāja sēdvietas, gan no automobiļa ārpuses pie kreisā priekšējā loga statņa. Izslēdzot slēdzi automašīnai jānoslāpst. Šim slēdzim ir jābūt atzīmētam ar zilu, vienādmalu trīsstūri un sarkanu zibeni iekšā. Trīsstūra malas garums ir 12 cm.

4.9. Balstiekārta.

Balstiekārta – sērijveida, bet atļauta tās pastiprināšana, kā arī atļauts pastiprināt stiprinājuma vietas pie automobiļa virsbūves.

Amortizatori – nav ierobežots.

4.10. Transmisija.

Pārnesumkārba – nav ierobežots.

Spara rats – nav ierobežots..
Sajūgs – nav ierobežots..
Kardāna pārvads – nav ierobežots..
Diferenciālis – nav ierobežots.

4.11. Riteņi un riepas.

Ir atļautas tikai ielai paredzētas bezradžu riepas ar E marķējumu t.i. riepas ar kurām ir atļauts piedalīties ceļu satiksmē. Nišp riepas ir atļautas. Atsevišķos gadījumos būs iespējams lietot arī radžotas riepas, par ko laicīgi tiks informēti dalībnieki. Aizliegtas jebkādas sporta tipa riepas, vienīgie izņēmumi būs iespējami Open klasē, kur startēs a/m ar drošības karkasiem.
Riteņu diski nav ierobežoti, bet dekoratīvajām disku uzlikām jābūt noņemtām.

4.12. Apakaļskata spoguļi.

Obligāts spogulis salonā.

5. Motors.

Motoram jāatrodas oriģinālajā motora nodalījumā.

5.1. Barošanas sistēma.

Barošanas sistēma – nav ierobežots.

5.2. Dzinēja kartera ventilācija.

Atļauts to atvienot no ieplūdes sistēmas, bet šādā gadījumā tai jābūt ievadītai atsevišķā, eļļas izturīgā materiāla tvertnē, ar vismaz 2 litru minimālo tilpumu.

5.3. Gaisa filtrs un tā korpuss.

Gaisa filtrs un tā korpuss – nav ierobežots.

5.4. Droseļvārsta pievads.

Jābūt apgādātam ar pietiekami spēcīgu atsperi droseļa aizvēršanai pievada bojājuma gadījumā.

5.5. Ieplūdes kolektors.

Ieplūdes kolektors – nav ierobežots.

5.6. Izplūdes sistēma.

Izplūdes kolektors – nav ierobežots.

”Bikse” – nav ierobežots

Izpūtējs – konstruktīvi nav ierobežots, tikai trokšņu līmenis pie 4500 apgriezieniem minūtē nedrīkst pārsniegt 100 dB. Izplūdes atvere nedrīkst iziet ārpus virsbūves kontūrām skatoties no augšas un tam jābūt virzītam paralēli zemei.

5.7. Cilindra bloks.

Cilindra bloks – nav ierobežots.

5.8. Cilindru bloka galva.

Nav ierobežots.

5.9. Cilindru bloka galvas blīvējums.

Nav ierobežots.

5.10. Kloķvārpsta.

Nav ierobežots.

5.11. Klaņi.

Nav ierobežots.

5.12. Virzuļi, to gredzeni, pirksti.

Nav ierobežots.

5.13. Sadales vārpsta.

Nav ierobežots.

Sadales vārpstas pievada zobrats – nav ierobežots.

5.14. Eļļošanas sistēmas sūknis.

Nav ierobežots.

5.15. Aizdedzes sistēma.

Nav ierobežots.

5.16. Dzesēšanas sistēma.

Nav ierobežots.

5.17. Dzinēja stiprinājuma veids.

Nav ierobežots konstruktīvi, bet tam noteikti jābūt drošam un stabilam.

6. Elektrosistēma.

Elektroiekārtas izpildījums – brīvs. Ģenerators var tikt noņemts, bet jebkurā sacensību momentā automobiļa iedarbināšanai var tikt izmantota tikai uz tā uzstādīta akumulators enerģija.

Ģeneratora vietā atļauts uzstādīt brīvas konstrukcijas spriegotāju skriemeli.

Visiem kabeļiem un vadiem jābūt labi izolētiem un droši nostiprinātiem.

7. Automobiļa krāsojums un noformējums.

A/m krāsojumam un dažādu reklāmu izvietošanai uz tā ierobežojumu nav, ar noteikumu, ka netiek ierobežots vadītāja redzes lauks. Uz katru sacensību automašīnas krāsojums pie nepieciešamības jāatjauno. Uz automašīnas obligāti ir jāizvieto sacensību sponsora uzlīme.

8.Tehniskā komisija.

Pirms reģistrēšanās sekretariātā automašīnai jāiziet Tehniskā komisija.

Izejot tehnisko apskati pirms sacensībām automobilim jābūt tehniskā kārtībā un jābūt skaidri redzamam, ka tas ir sagatavots sacensībām. Strīdus gadījumos lēmumu pieņem Tehniskās komisijas priekšsēdētājs.

P.S. Principā noteikumi paredz, ka sacensībās var startēt arī ar jebkuru vieglo a/m, kas ir sagatavota ceļu satiksmei, kā arī ar sporta a/m.

TEHNISKIE NOTEIKUMI AUTOMOBIĻIEM DALĪBAI ZIEMAS AUTOKROSA SACENSĪBĀS

„Garkalnes autotrases ziemas kauss 2011”

1. Dažu terminu definīcijas.

NAV IEROBEŽOTS – attiecīgā daļa vai detaļa drīkst tikt jebkādi pārveidota vai nomainīta pret citu; pilnīga brīvība arī attiecībā pret attiecīgās vai attiecīgo detaļu materiālu, formu un skaitu. Iespējama arī šīs detaļas demontāža, ja tas nav pretrunā ar drošības nodrošināšanas noteikumiem.

Uz visām daļām vai darbībām uz kurām netiek attiecināts termins „nav ierobežots” , spēkā ir termins „sērijveida” vai arī „nav atļauts.”

SĒRIJVEIDA – daļa vai detaļa tādā veidā, kādā tā iebūvēta rūpnīcā – izgatavotājā, bez jebkādas mehāniskas, ķīmiskas, termiskās vai cita veida apstrādes.

2. Vispārējās prasības.

1. Pamatnosacījumi

Sacensībās atļauts piedalīties ar vieglajām (ar pilno masu līdz 3500kg) sērijveidā ražotām automašīnām,  kas atbilst šo noteikumu prasībām, šādās klasēs:

„Super” klase – automašīnas ar piedziņu uz priekšējiem riteņiem, kā arī automašīnas ar piedziņu uz aizmugurējiem riteņiem, kurām motors novietots aiz vadītāja;

„Klasika” klase – automašīnas ar piedziņu uz aizmugurējiem riteņiem, kurām motors un ātrumkārba novietota priekšā.

Automašīnu detaļām, darbības principiem un novietojumam jāatbilst rūpnīcas izgatavotājas prasībām.

Nodiluma vai avārijas rezultātā nederīgas kļuvušās automobiļu detaļas var tikt nomainītas tikai pret analoga tipa attiecīgajam automobilim paredzētajām detaļām, ja šo Noteikumu attiecīgais pants neparedz citu iespēju.

Aizliegtas jebkādas izmaiņas, no standarta automašīnas, kuras nav skaidri, saprotami un viennozīmīgi atļautas šajos noteikumos.

3. Drošības prasības.

3.1. Drošības karkass.

Ieteicams automobiļa salonā iebūvēt pilnu drošības karkasu.

Obligāti automobiļa salonā jābūt iebūvētam drošības karkasa galvenajam aizsarglokam no tērauda caurulēm ar vismaz divām atsaitēm uz automobiļa aizmugurējo riteņu arkām un vismaz vienu cauruli no galvenā aizsargloka uz automobiļa priekšējo riteņu arkām, kas nodrošina galvenā aizsargloka stabilitāti avārijas gadījumā. Caurule, kas atrodas automobiļa durvju ailē ir jānovieto 200mm augstumā no automobiļa grīdas. Minimālie cauruļu izmēri galvenajam aizsarglokam ir šādi: 50×2,0 vai 45x 2,5 vai 44,5 x 2,6mm. Galvenais aizsargloks ir praktiski vertikāls viengabala loks, kas uzstādīts šķērsvirzienā aiz priekšējiem sēdekļiem.

Drošības karkasam jābūt konstruētam un izgatavotam tā, lai pareizi uzstādīts tas būtiski samazinātu virsbūves deformāciju, tādējādi samazinot braucēju savainošanas iespēju. Vadītāja galvas un kāju rajonā ieteicams apgādāt drošības karkasu ar mīksta materiāla uzlikām. Caurules nedrīkst kalpot jebkādu šķidrumu transportēšanai. Metinājumu šuvēm jābūt kvalitatīvām. Skaidrojums: kaut arī teicams metinājuma šuves izskats negarantē arī metinājuma kvalitāti, skaidrs, ka slikta izskata metinājums nevar būt kvalitatīvs. Galveno aizsargloku caurulēs pie pamatnes jābūt 4mm diametra caurumam sienas biezuma kontrolei. Stiprinājuma vietās pie virsbūves jābūt pastiprinājuma plāksnēm 10 x 10 cm un vismaz 3mm biezai. Plāksnēm jābūt piemetinātām pa perimetru pie virsbūves.

Aizliegts nostiprināt pie aizsargkarkasa jebkādas automobiļa sastāvdaļas, ja tas saistīts ar caurumu urbšanu caurulēs. Ieteicama karkasa papildus piestiprināšana pie automobiļa virsbūves ar piemetinātu kronšteinu palīdzību.

3.2. Sēdeklis.

Ieteicams izmantot sporta sēdekļus. Var izmantot stabili nostiprinātus ielas automobiļu standarta sēdekļus, obligāti ar pagalvi, kas balsta galvu. Sēdeklim jābūt piestiprinātam pie balstiem vismaz četros (4) punktos, arī pie virsbūves vismaz 4 punktos. Katram piestiprinājuma punktam pie virsbūves jābūt pastiprinātam, pastiprinājuma laukumam jābūt vismaz 40 cm2, minimālais biezums 3 mm. Sēdeklim obligāti jābūt apgādātam ar galvas atbalstu tā, lai nebūtu iespējama vadītāja galvas iekļūšana starp galvas atbalstu un drošības karkasu. Ieteicams galvas balsta augšdaļu piestiprināt drošības karkasam.

Aizmugurējiem sēdekļiem jābūt izņemtiem.

3.3. Drošības jostas.

Automobilī jābūt uzstādītām sporta tipa jostām. Drošības jostām jābūt vismaz vienai jostai pāri klēpim un divām plecu jostām ar kopējo centrālo slēdzi, ar vismaz trijiem stiprinājuma punktiem pie automobiļa virsbūves. Nav atļauts stiprināt jostas pie drošības karkasa. Aizliegtas pašu spēkiem šūtas drošības jostas. Stiprinājuma vietās pie virsbūves jābūt pastiprinājuma plāksnēm 10 x 10 cm un vismaz 3mm biezai. Plāksnēm jābūt piemetinātām pa perimetru pie virsbūves. Drīkst izmantot arī rūpnīcas paredzētās drošības jostu stiprinājuma vietas.

3.4. Sportista ekipējums.

Sportistam jābūt auto vai motosportam paredzētām ķiverēm. Ieteicami cimdi un kombinezons (der arī darba kombinezons). Nav ieteicami sintētiska materiāla apģērbi.

3.5. Ugunsdzēšamais aparāts.

Salonā, vadītājam viegli aizsniedzamā vietā, jābūt nostiprinātam ugunsdzēšamajam aparātam. Uz ugunsdzēšamā aparāta jābūt derīguma termiņa uzlīmei, vai pārbaudes uzlīmei.

3.6. Līdzbraucējs.

Automobilī sacensību laikā drīkst atrasties līdzbraucējs. Līdzbraucējam ķivere un siksnas ir obligātas. Aizmugures sēdeklī līdzbraucējs atrasties nedrīkst. Bērni un jaunieši līdz 16 gadu vecumam pasākumā drīkst piedalīties tikai vecāku klātbūtnē, ar notariāli apstiprinātu abu vecāku atļauju.

4. Virsbūve un aprīkojums.

4.1. Virsbūve.

Automobiļa virsbūvei jācenšas saglabāt oriģinālais izskats.

Priekšējām durvīm jābūt slēdzamām, kas garantē durvju atvēršanu gan no ārpuses, gan no iekšpuses. Pakaļējās durvis drīkst aizmetināt vai aizkniedēt, ja tas netraucē piekļūt pie ugunsdzēšamā aparāta.

Salons jāatdala no bagāžas nodalījuma ar metāla starpsienu ( max 1,5mm biezums).
Motora pārsega un bagāžas nodalījuma pārsega oriģinālajiem slēdzējmehānismiem jābūt noņemtiem, bet pārsegiem jābūt apgādātiem ar vismaz 2 papildus ( viegli pieejamiem un no ārpuses atveramiem) stiprinājumiem, kuri nepieļauj to atvēršanos brauciena laikā. Braucēja pusē durvīm iekšpusē jābūt vienlaidus metāla uzlikai (minimālais biezums 1 mm). Tai jānosedz durvis no iekšpuses zem stikla daļā pa visu perimetru. Uzlikai jābūt droši piestiprinātai pa perimetru. Ja piedalās līdzbraucējs, tad arī līdzbraucēja pusē uz durvīm ir jābūt šādai uzlikai. Atļauts noņemt virsbūvei jebkādus trokšņa izolācijas un pretkorozijas materiālus. Tapsējumiem un paklājiem jābūt izņemtiem.

Aizliegts papildsvars. Tas tiks kontrolēts visā sacensību norises laikā. Par papildsvara, balasta atklāšanu – diskvalifikācija uz šo un iepriekšējo posmu.

4.2. Vilkšanas āķi.

Katrs automobilis obligāti jāapgādā ar vilkšanas āķi vai cilpu priekšā un aizmugurē. Āķim vai cilpai jābūt pietiekami izturīgiem, tas nedrīkst izvirzīties ārpus virsbūves kontūrām. Āķiem jābūt viegli atrodamiem. Uz virsbūves pie āķiem jābūt bultām, kas norāda, ka tur atrodas velkamais āķis. Āķu minimālais iekšējais diametrs ir 50 mm.

4.3. Stikli.

Priekšējam stiklam jābūt sērijveida (triplex tipa), ieteicami papildus stiprinājumi.

Priekšējam stiklam obligāts ir darba kārtībā esošs logu tīrītājs.

Pārējiem stikliem jābūt vai nu sērijveida, neaptumšotiem, bet aplīmētiem no iekšpuses ar caurspīdīgu, bezkrāsainu aizsargplēvi, kas nodrošina stikla nesabiršanu pēc to sasišanas, vai to vietā jāizmanto polikarbonāts (min. biezums 4mm).

Organiskais stikls aizliegts.

Stiklu vietā var izmantot režģi, kuram jānosedz visu stiklam paredzēto atveri. Režģa stieples minimālais diametrs 1 mm un režģa acu izmērs starp 10 x 10 mm un 25 x 20 mm. Ja izmanto logu režģus, tad braucējam un līdzbraucējam ir jābūt obligāti ķiverei ar aizsargstiklu vai aizsargbrillēm.

4.4. Buferi.

Priekšējam buferim jābūt noņemtam ar visiem stiprinājumiem. Drīkt atstāt bufera čaulu (plastmasu), bet tādā gadījumā čaulā ir jābūt caurumam (min.50mm diametrā), lai ir iespējama bufera neesamības pārbaude. Aizmugurējo buferi nedrīkst pastiprināt, tas arī var būt noņemts. Piekabes sakabes āķis aizliegts ar visiem stiprinājumiem.

4.5. Stūres iekārta.

Stūres iekārta – sērijveida.
Stūres rats – nav ierobežots.
Stūres bloķēšanas iekārtu, aizdedzes slēdzi, ieteicams demontēt.

4.6. Bremžu sistēma.

Bremžu sistēma – sērijveida, darba kārtībā. Atļauts atvienot un demontēt sērijveida bremžu regulatoru.

4.7. Dzesēšanas sistēma.

Dzesēšanas sistēma – nav ierobežots, bet, ja dzesēšanas caurules tiek laistas caur automobiļa salonu, tad tām jābūt ar aizsargekrānu, kas garantē vadītāja drošību cauruļu bojājumu gadījumā.

4.8. Degvielas tvertne.

Degvielas vadi var iet caur salonu, bet tiem jābūt no metāla un salonā bez savienojumiem vai arī tie ir no plastmasas vai gumijas tiem apkārt ir jābūt metāla ekrānam.

Degvielas vadiem jābūt pie grīdas stipri nostiprinātiem.

Degvielas tvertnes, sūkņi, filtri: tiem jāatrodas vismaz 30 cm attālumā no virsbūves ārējā gabarīta garen- un šķērsvirzienā un jābūt atdalītiem no vadītāja salona ar ugunsdroša materiāla šķidrumu necaurlaidīgu aizsargsienu vai pildkonteineru. Neatkarīgi no novietojuma vietas bākai jābūt ar ventilāciju, kura izvada degvielas tvaikus ārpus automobiļa. Iepildes atvere nedrīkst izvirzīties ārpus virsbūves ārējās virsmas, tai jābūt hermētiski noslēdzamai. Tvertnes tilpums ne vairāk, kā 20 litru.

4.9.Akumulators (AKB)

AKB jābūt cieši nostiprinātam pie virsbūves oriģinālajā vietā vai arī bagāžas nodalījumā . Ja AKB atrodas bagāžas nodalījumā, tad tai apkārt ir jābūt hermētiskam, skābes izturīgam konteineram, un konteinera ventilācija ir jāizvada ārpus automobiļa virsbūves. Ja AKB atrodas bagāžas nodalījumā obligāts ir slēdzis, kuru izslēdzot tiek pārtraukta strāvas padeve visām ierīcēm. Šim slēdzim ir jābūt darbināmam gan no vadītāja sēdvietas, gan no automobiļa ārpuses pie kreisā priekšējā loga statņa. Izslēdzot slēdzi automašīnai jānoslāpst. Šim slēdzim ir jābūt atzīmētam ar zilu, vienādmalu trīsstūri un sarkanu zibeni iekšā. Trīsstūra malas garums ir 12 cm.

4.10. Apgaismošanas ierīces un signāllukturi.

Oriģinālās apgaismošanas ierīces ieteicams izņemt un virsbūvē radušās atveres ir jāaizklāj ar metālu (to piemetinot, iekniedējot vai skrūvējot). Ja ir saglabātas oriģinālās apgaismošanas ierīces, tās ir jāaplīmē ar caurspīdīgu plēvi., tā lai sasišanas gadījumā stikla lauskas neizbirtu trasē. Aizmugurē obligāts ir papildus gabarītu lukturis, kas jānovieto aizmugurējā logā pa vidu, un divi bremžu lukturi, kuri jānovieto aizmugurējā logā sānos. Minimālā lukturu spuldžu jauda 21 W un atspīdošais laukums vismaz 40 cm2.

4.11. Balstiekārta.

Balstiekārta – sērijveida, bet atļauta tās pastiprināšana, kā arī atļauts pastiprināt stiprinājuma vietas pie automobiļa virsbūves.

Amortizatori – nav ierobežots.

4.12. Transmisija.

Pārnesumkārba – nav ierobežots.

Spara rats – nav ierobežots..
Sajūgs – nav ierobežots..
Kardāna pārvads – nav ierobežots..
Diferenciālis – nav ierobežots.

4.13. Riteņi un riepas.

Ir atļautas tikai ielai paredzētas bezradžu riepas ar E marķējumu t.i. riepas ar kurām ir atļauts piedalīties ceļu satikmē un kuras ir apzīmētas ar E burtu. Atsevišķos gadījumos būs iespējams lietot arī radžotas riepas, par ko laicīgi tiks informēti dalībnieki. Aizliegtas jebkādas sporta tipa riepas, vienīgie izņēmumi būs iespējami Open klasē, kur startēs a/m ar drošības karkasiem.
Riteņu diski nav ierobežoti, bet dekoratīvajām disku uzlikām jābūt noņemtām.
Riteņu stiprinājumi nedrīkst iziet ārpus diska malas.
Jebkādi pārveidojumi, uzlabojumi, ķīmiska apstrāde vai sildīšana riepām aizliegta – pārkāpuma atklāšanas gadījumā diskvalifikācija.

4.14. Dubļu aizsargi.

Riteņu arku papildus uzstādītiem visu veidu pretkorozijas aizsargiem jābūt izņemtiem.

4.15. Apakaļskata spoguļi.

Obligāts spogulis salonā.

5. Motors.

Motoram jāatrodas oriģinālajā motora nodalījumā. Degvielas maisījuma sagatavošanai atļauts izmantot tikai atmosfēras gaisu un benzīnu.

5.1. Barošanas sistēma.

Barošanas sistēma – nav ierobežots.

5.2. Dzinēja kartera ventilācija.

Atļauts to atvienot no ieplūdes sistēmas, bet šādā gadījumā tai jābūt ievadītai atsevišķā, eļļas izturīgā materiāla tvertnē, ar vismaz 2 litru minimālo tilpumu.

5.3. Gaisa filtrs un tā korpuss.

Gaisa filtrs un tā korpuss – nav ierobežots.

5.4. Droseļvārsta pievads.

Jābūt apgādātam ar pietiekami spēcīgu atsperi droseļa aizvēršanai pievada bojājuma gadījumā.

5.5. Ieplūdes kolektors.

Ieplūdes kolektors – nav ierobežots.

5.6. Izplūdes sistēma.

Izplūdes kolektors – nav ierobežots.

”Bikse” – nav ierobežots

Izpūtējs – konstruktīvi nav ierobežots, tikai trokšņu līmenis pie 4500 apgriezieniem minūtē nedrīkst pārsniegt 100 dB. Izplūdes atvere nedrīkst iziet ārpus virsbūves kontūrām skatoties no augšas un tam jābūt virzītam paralēli zemei.

5.7. Cilindra bloks.

Cilindra bloks – nav ierobežots.

5.8. Cilindru bloka galva.

Nav ierobežots.

5.9. Cilindru bloka galvas blīvējums.

Nav ierobežots.

5.10. Kloķvārpsta.

Nav ierobežots.

5.11. Klaņi.

Nav ierobežots.

5.12. Virzuļi, to gredzeni, pirksti.

Nav ierobežots.

5.13. Sadales vārpsta.

Nav ierobežots.

Sadales vārpstas pievada zobrats – nav ierobežots.

5.14. Eļļošanas sistēmas sūknis.

Nav ierobežots.

5.15. Aizdedzes sistēma.

Nav ierobežots.

5.16. Dzesēšanas sistēma.

Nav ierobežots.

5.17. Dzinēja stiprinājuma veids.

Nav ierobežots konstruktīvi, bet tam noteikti jābūt drošam un stabilam.

6. Elektrosistēma.

Elektroiekārtas izpildījums – brīvs. Ģenerators var tikt noņemts, bet jebkurā sacensību momentā automobiļa iedarbināšanai var tikt izmantota tikai uz tā uzstādīta akumulators enerģija.

Ģeneratora vietā atļauts uzstādīt brīvas konstrukcijas spriegotāju skriemeli.

Visiem kabeļiem un vadiem jābūt labi izolētiem un droši nostiprinātiem.

7. Automobiļa krāsojums un noformējums.

A/m krāsojumam un dažādu reklāmu izvietošanai uz tā ierobežojumu nav, ar noteikumu, ka netiek ierobežots vadītāja redzes lauks. Obligāti balti laukumi uz priekšējām durvīm 40 x 40 cm starta numura izvietošanai. Starta numuri jāveido tikai melnā krāsā. Katrai automašīnai mandātu komisijā pirms sezonas starta tiks piešķirts starta numurs, kurš ir nemainīgs visu sezonu. Uz katru sacensību automašīnas krāsojums pie nepieciešamības jāatjauno. Uz automašīnas obligāti ir jāizvieto sacensību sponsora uzlīme.

8.Tehniskā komisija.

Pirms Mandātu komisijas automašīnai jāiziet Tehniskā komisija.

Izejot tehnisko apskati pirms sacensībām automobilim jābūt tehniskā kārtībā un jābūt skaidri redzamam, ka tas ir sagatavots sacensībām. Strīdus gadījumos lēmumu pieņem Tehniskās komisijas priekšsēdētājs.

P.S. Sacensībās drīkst piedalīties arī jebkura a/m, kas ir sagatavota atbilstoši LAF krosa un rallija komitejas izstrādātajiem tehniskajiem noteikumiem, tajā skaitā arī Folkreisa a/m, kā arī a/m, kas ir sagatavotas atbilstoši Rencēnu autokluba organizētā “Žiguļu kausa” tehniskajiem noteikumiem.

3 komentāri Add your own

 • 1. garkalnesautotrase  |  08/10/2009 pulkstenis 21:09

  Pamatlietas, kuras neievērojot dalībnieki netiks pielaisti pie starta ziemas autokrosā:
  1) Drošības karkass
  2) Beņķis
  3) Siksnas
  4) Bāka (var būt arī lielāka par 20l, ja nav pieejama mazāka, bet ne lielāka par 50l)
  5) Ja ir oriģinākie stikli, tad jābūt plēvei uz tā
  6) Aizmugurējās lampas (viens gabarītlukturis un divi bremžu lukturi)
  7) Vilkšanas āķi vai cilpas
  8) Ugunsdzēšamais aparāts

  Atbildēt
 • 2. Aivars Liepins  |  25/11/2009 pulkstenis 09:43

  Vai driikst izmantot ruupniicas orginaalo degvielas baaku paredzeetaa vietaa?

  Atbildēt
 • 3. garkalnesautotrase  |  25/11/2009 pulkstenis 15:38

  Sprinta sacensībās drīkst, bet krosā nedrīkst.

  Krosam noteikumi paredz, ka Degvielas tvertnei, sūkņiem un filtriem ir jāatrodas vismaz 30 cm attālumā no virsbūves ārējā gabarīta garen- un šķērsvirzienā un jābūt atdalītiem no vadītāja salona ar ugunsdroša materiāla šķidrumu necaurlaidīgu aizsargsienu vai pildkonteineru. Neatkarīgi no novietojuma vietas bākai jābūt ar ventilāciju, kura izvada degvielas tvaikus ārpus automobiļa. Iepildes atvere nedrīkst izvirzīties ārpus virsbūves ārējās virsmas, tai jābūt hermētiski noslēdzamai. Tvertnes tilpums ne vairāk, kā 20 litru.

  Atbildēt

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d bloggers like this: